Ελληνικά

Ευχαριστίες

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) , του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013.

Η εφαρμογή του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ πραγματοποιήθηκε χάρη στην συνεργασία με τον Γιώργο Δελαπόρτα και τον Γιάννη Δελακουρίδη, Γεωλόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι οποίοι με τις ειδικές γνώσεις τους συνέβαλλαν στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ και της δημιουργίας της βάσης των γεωδεδομένων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να δώσουμε προς τον Νίκο Κλάδη, Οικονομολόγος με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό Καινοτομικών πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας, ο οποίος ήταν ο κύριος συνεργάτης για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης που διακρίθηκε στον διαγωνισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) , του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς 2007-2013.

Το λογισμικό του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ αναπτύχθηκε σε άριστη συνεργασία με την ομάδα της εταιρείας iProject. Η iProject ειδικεύεται σε καινοτόμες τεχνολογίες του Διαδικτύου , με την ανάπτυξη εκατοντάδων web εφαρμογών αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής ανάπτυξης του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ, υπήρξε στενή συνεργασία και επιστημονική υποστήριξη από το ερευνητικό Εργαστήριο Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων είναι αναγνωρισμένο διεθνώς μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του σε διακεκριμένα περιοδικά σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτριο Ζώϊτα, για την γραφιστική επιμέλεια του λογότυπου του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς τον Σταύρο Νιφλή, διακεκριμένου φωτογράφου στην Ελλάδα, ο οποίος παρείχε τις εκπληκτικές φωτογραφίες για τις κύριες σελίδες του ΓΕΩΑΤΛΑΝΤΑ.